Tuesday, May 15, 2018

AIR Tiruchi celebrates it's 80th anniversary / திருச்சி வானொலிக்கு 80 வயது

திருச்சி வானொலிக்கு இன்று 80 வயது. காலையிலேயே தொலைபேசியில் அழைத்து வாழ்த்து சொன்னேன். என் வாழ்த்துச்செய்திவானொலியில் நேரலையில் ஒலிபரப்பானது. பாரம்பரியக் கலை வடிவங்களை , இசையை வானொலி வளர்த்துவருகிறது. திருச்சி வானொலியில் ஒலிபரப்பாகும் நாதஸ்வர இசை வெகு கம்பீரமானது. எல்லா உயிர்களும் அவ்விசைக்கு மயங்கிக் கிடக்கின்றன. இந்நிலையம் கர்நாடக இசையை இராகம் DTH அலைவரிசையில் ஒலிபரப்பி வருகிறது. பண்பலை ஒலிபரப்பும் உண்டு. வாழ்த்துகள் வானொலி என்னும் தேனொலிக்கு !!!
- ஜெயக்குமார்

Monday, May 14, 2018

Radio World's eBook "New Directions for HD Radio"


ரேடியோ வோல்ட் வெளியிட்டுள்ள மிக முக்கியமான புத்தகம் தான் இந்த New Directions for HD Radio. இலவசமாக கிடைக்கும் இந்த புத்தகத்தினை பெற கீழ்கண்ட இணைப்பிற்கு செல்லுங்கள்.

Radio World's eBook "New Directions for HD Radio" explores what's next for the digital radio format as well as best practices for 2018 and beyond. Nothing sparks passion among radio technologists like discussion of the future of digital radio.


Via Jaisakthivel
Ardicdxclub
India

Sent fromInline image

iPhone

India Radio Forum / இந்தியா ரேடியோ போரம் - 201


Inline image

Inline image


தனியார் துறை பண்பலை வானொலிகளின் சங்கமம். "இந்தியா ரேடியோ போரம் - 2018" வரும் மே 18 அன்று புது தில்லி, குருகிராமில் உள்ள லீலா ஆம்பியன்சில் நடைபெற உள்ளது.

A warm welcome to the 13th edition of the 'India Radio Forum and Excellence in Radio Awards 2018'. This is to celebrate the growth of a promising new chapter in the radio industry on the back of Demonetisation, GST & RERA roll out! The forum not only honors the outstanding work done by radio professionals, but is also dedicated to bringing forth interesting discussions from industry stalwarts.
https://www.indiaradioforum.com/

Sent from Yahoo Mail for iPhone

Saturday, May 12, 2018

RVA Closing / வேரித்தாஸ் வானொலி நிறுத்தப்படுகிறது

முக்கிய செய்தி:
வேரித்தாஸ் வானொலியின் அனைத்து சிற்றலை ஒலிபரப்புகளும் வரும் 30 ஜூன் 2018-டன் நிறுத்தப்படுகிறது. இனி வேரித்தாஸ் வானொலியை இணையத்தில் மட்டுமே கேட்கமுடியும் என AWR Wavesacn தெரிவிக்கிறது.

There is nothing to be found on the RVA website about its closing:
http://www.rveritas-asia.org/about-us

Here`s the schedule for what we now know to be its final sesquimonth:
http://hfcc.org/data/schedbyfmo.php?seas=A18&fmor=RVA


Sent from Yahoo Mail for iPhone

HaM Radio (ASOC) exam in 2018 / சென்னையில் ஹாம் ரேடியோ தேர்வு


சென்னையில் ஹாம் ரேடியோ தேர்வுக்கான வழிகாட்டி வகுப்பில் சேர....

Chennai folks, if you wish to appear for the HaM Radio (ASOC) exam in 2018 and start your own radio station in your home, We are here to help you in getting your Amateur Station Operator's license. Summer classes for interested people.
For more details 
http://www.siars.org.in/asoc-batch-2018/

Sent from Yahoo Mail for iPhone

CubeSats with Amateur Radio / அமெச்சூர் வானொலிக்காக

அமெச்சூர் வானொலிக்காக மற்றும் மூன்று க்யூப்சேட்-ஸ் இந்த மே மாதத்தில். செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

Three CubeSats with Amateur Radio Payloads Deployed from ISS

The Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) has announced that three CubeSats carrying Amateur Radio payloads, including one with a V/U linear transponder, were deployed from the International Space Station (ISS) on May 11 at around 1030 UTC.
#அமெச்சூர் #அமெச்சூர் #Ham #Radii


Sent from Yahoo Mail for iPhone

Saturday, May 05, 2018

Dawn chorus QSL

The vibrant dawn chorus of birds singing from Soor Sarovar Bird Sanctuary Agra and 13 other European countries was broadcast on All India Radio to celebrate International Dawn Chorus Day on 7 May 2017. Those who are missed the program, may listen it here...
Follow them On Social Media:
Twitter: @naturerte
Send your comment for special QSL to: mooney@rte.ie

Sent from Yahoo Mail for iPhone

Thursday, April 26, 2018

All India Radio: Brand Building and Marketing


Prasar Bharati Parivar
THURSDAY, APRIL 26, 2018
Workshop on “Brand Building and Marketing” conducted by RABM(P), Thiruvananthapuram

RABM(P), Thiruvananthapuram’s training programmes for the current academic year commenced Tuesday 24th April 2018 with a three-day workshop on "Brand Building and Marketing" at RABM(P), Thiruvananthapuram; and will conclude on 26th April 2018 (Thursday). The Workshop was inaugurated by Shri. Radhakrishnan.S, ADP, RABM(P) who is the Course Coordinator too. Smt.Lekha Gopal, PEX welcomed the participants.

Programme officials of various All India Radio Stations and Doordarshan Kendras of Karnataka,Tamil Nadu and Kerala are the participants. In the introductory session each participant shared the respective station’s success in revenue generation; almost majority of them having exceeded their targets in the previous financial year. Each one described vividly the most popular programme of one’s own channel. The first day’s sessions were handled by Prof.T.Jaisakthivel, Assistant Professor, Department of Mass Communication and Journalism, Madras University. The scope for Commercial Earnings through Blog, Posts, Face book, Twitter, Image Building and Commercially viable content, Reaching out to the listeners effectively, Marketing Potentials, Media Plans and Realization Possibilities etc: are the topics which will be dealt with during the following days. The sessions are interactive in nature with active group discussions involving the entire participants. (Via RABM)
Thursday, April 12, 2018

QSL from AIR Chennai

Recently I have visited All India Radio,Chennai.

They are looking for reception reports of their following broadcasts beamed towards Sri Lanka & SE Asia.

0000-0045  UTC Tamil 1053, 7270, 9835, 11740, 13795 kHz
1115-1215  UTC Tamil 1053, 7270, 13695 kHz


Note: Those understanding Tamil language may please send detailed comments on the programs heard.

Reports on DRM Transmissions from AIR Chennai on 729 kHz & 783 kHz are also appreciated.

Reception Reports may be sent to:

Dy Director General (Engg)
All India Radio, Myalpore, Chennai 600004

Email: airchennai4@gmail.com


QSLs will be issued.

Many thanks in advance to those who send reports.

Via Jose Jacob, VU2JOS


Sent from Yahoo Mail for iPhone